VáKE TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS - (ismételt) máj. 27-én 10:30


Kedves Egyesületi Tag!


A Városmajori Katolikus Egyesület Elnöksége az Alapszabály 19. §-ában foglaltak alapján Közgyűlést és megismételt közgyűlést hív össze.


A Közgyűlés időpontja: 2018. május 24. csütörtök 18:00 óra


Helyszíne: Városmajori Jézus Szíve Plébánia kistemploma (Budapest, XII. ker. Csaba u. 5.)


Napirendje:

 1. Határozatképesség megállapítása
 2. Levezető elnök, szavazatszámlálók, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 3. Beszámoló az Elnökség 2017. évi munkájáról
 4. Határozathozatal a tisztségviselők megválasztásának ügyrendjéről
 5. Fővédnök választása
 6. Elnök választása
 7. Elnökségi tagok választása
 8. Felügyelőbizottsági tagok választása
 9. 2017. évi Pénzügyi beszámoló és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása
 10. 2017-es év „VÁKE-díj” átadása az év kitüntetettjének a közösségért tett munkájáért
 11. Egyéb

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben felvetett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.


A megismételt Közgyűlés időpontja:
2018. május 27. 10:30 óra, a helyszín a kistemplom.


Előzetes tájékozódás céljából a közhasznúsági jelentés tervezete a mellékletben megtalálható.


Szeretettel várunk!


Az Elnökség nevében:
Kincses Zoltán
elnök


Budapest, 2018.05.08.