ELSŐPÉNTEKEK 2021/22-ben - köv.:nov. 5. 18:00


Következő alkalom: November 5. 18:00

Meghívott: Ph.D Dr. habil. Perendy László SchP
             tanszékvezető, egyetemi tanár

Téma: A szenvedő ember Isten színe előtt

---------------------------------------------------

„Valamennyi családot megvédem és oltalmamba veszem, amely szükségeiben Isteni Szívemhez fordul, legyen bármilyen súlyos helyzetben. A szétbomlott családokat ezzel az eszközzel megint egyesítem.”
(az Alacoque Szent Margit által kapott ígéretekből)

Szeretettel hívunk mindenkit a 2021. szeptemberében újrainduló elsőpénteki konferencia beszédekre!

A Városmajori Jézus Szíve Plébánia (1122 Bp. Csaba u. 5.) 2021-2022. évben ismét megszervezi, a családoknak szóló, elsőpénteki konferencia beszéd-sorozatot az esti szentmisék (18.00 óra) keretében. Ezekre a szentmisékre minden alkalommal más atyát hívunk, arra kérve, hogy 20-25 perces szentbeszéd keretében mondja el a megjelölt, családokat érintő témáról gondolatait, valamint a téma gyakorlati vonatkozásait. Mi a mai valóság. Szeretnénk, ha minél többen vennének részt ezeken a szentmiséken, hogy együtt imádkozzunk a magyar családokért. Elsőpénteki szentmiséinktől, a homíliáktól, és a közös imától azt várjuk, hogy a családok, keresztény hívek hozzáállásában és tettrekészségében megfelelő változást eredményezzen.
Az esti 18.00 órai szentmise után a kistemplomban lehetőség van, a szentbeszédben hallott gondolatok megbeszélésére az atyákkal.
Minden családot, fiatalt sok szeretettel hívunk és várunk.

A konferencia beszédek témájái:

szeptember 3. Egyházi szolgálatra nevelés a családban
(ministrálás, áldoztatás, énekkar stb.)
Forgács Alajos protonotárius, kanonok, pápai káplán, plébános,
Főegyházmegyei mb. vagyonkezelő
október 1. A Regnum „élménypedagógiája” Dr. Monostori László esperes, plébániai kormányzó
november 5. A szenvedő ember Isten színe előtt Ph.D Dr. habil. Perendy László SchP tanszékvezető, egyetemi tanár
december 3. A szenvedélybetegség rabságából Jézus a szabadító Fazekas György lelkész
január 7. A családiasság szeretetet szül Andrásfalvy János SDB szalézi tartományfőnök
február 4. Az ember nem korlátlan és végtelen hatalommal felruházott létező Mihályi Jeromos OSB tihanyi perjel
március 4. Ami igazán fontos, az Krisztus keresztje Pawel Cebula, OFM minorita plébános, az Esterházy János boldoggáavatási per
posztulátora
április 1. Hívatásébresztés Bérczi L. Bernát O.Cist. apát
május 6. Kis falvakban közösségi lelkipásztorkodás szerzetesi életformában Galbavy Jenő József prior SJP Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról
nevezett Közösség
június 3. A csendet belül kell megteremtenünk Bellovics Gábor SJ lelkész
Csatolmányok: