VáKE TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS (2021) - beszámoló


Elnökváltás a Városmajori Katolikus Egyesület élén

A VÁKE közösségi élete mindig is mozgalmas volt, az október azonban egy újabb időhatár a számukra, mert elnökváltás történt az egyesület élén. A tisztújító közgyűlésen történtekről az Egyesülettől kapott rövid összefoglalót az alábbiakban közöljük.

A Városmajori Katolikus Egyesület tisztújító közgyűlését 2021. október 10-én tartotta a Kistemplomban. A járvány miatt a három évente esedékes tisztújítást tavaszról halasztottuk októberre. A közgyűlést imádsággal és az aznapi olvasmányos imaórából vett idézettel nyitottuk meg, Aggeus próféta könyvéből: „Bátorság, egész népe az országnak – mondja az Úr. Dolgozzatok! Hiszen én veletek vagyok! – mondja a Seregek Ura. Lelkem közöttetek lakik! Ne féljetek!”.

Az elmúlt félévben sor került az Alapszabály szerint három évente esedékes tagság-megújításra, ennek alapján a közgyűlés elején megállapították az egyesület érvényes tagságának 106 fős létszámát. A közgyűlést Alapszabály szerint az Egyesület elnöke, Kövesdy Tamás vezette le, megválasztották a jegyzőkönyv-vezetőt, hitelesítőit, a szavazatszámlálókat, majd megszavazták a közgyűlés napirendjét.

A 2020-as évről szóló elnöki beszámoló keretében Kövesdy Tamás felidézte, hogy a járvány alaposan felforgatta a 2019-ben nagy energiával előkészített programok terveit az Egyesület alapításának 30 éves évfordulója megünneplésére. Még a járvány előtt szerveztük meg a 2020-as Házasság Hetében a városmajori házaspárokkal a Házasság Ünnepét. 2020-ban fontos esemény volt a majori plébánia életében, hogy Zoltán atya nyugdíjba vonult. Méltó módon, az utolsó plébánosi szentmiséjén, 2020. július végén a zsúfolásig megtelt templomban adhattunk hálát plébánosi szolgálatáért, a szentmise után pedig agapén folytattuk az ünneplést. Másnap a vasárnapi szentmisék után közvetlen és kötetlen vendégfogadáson köszöntöttük új plébánosunkat vele pedig az új káplánunkat, Lojzi atyát és Kristóf atyát. A Városmajori Márton Áron Alapítvánnyal együttműködésben, Zoltán atya méltó lakhelyének biztosítására gyűjtést szerveztünk, amelyből a megélhetésének rendszeres támogatására és állandó taxi kártyájának támogatására is évekre elegendő forrás gyűlt össze.

A Kistemplom felújítása után a régi székek és asztalok cseréjével sem várhattunk sokáig. A KVT elnöke, Mihálffy Imre kezdeményezését felkarolva, néhányan a portól megtisztítottuk a régi, kistemplomi tetőcserepeket, és a majori templom képével és Zoltán atya aláírásával készült, Gelley Márk által tervezett díszdobozba csomagoltuk. Az Egyesület és a Márton Áron Alapítvány együttműködésében a cserepek eladásából az új székekre és bútorzatra közel 3 millió forintot sikerült gyűjteniük.

A számos korábban tervezett, de elmaradt nyári program után ősszel egy nagymarosi kirándulásra, szentmisére és bográcsozásra jöttek össze a 2020-ban nyári tábor nélkül maradt családok.

Halálának 20. évfordulóján 2020 szeptemberben Magyar Ferenc atyára emlékeztünk, aki a ’90-es években segített a majori fiataloknak rátalálni a krisztusi közösség élhető és élménygazdag útjára. Az Egyesület megalakulásának 30. éves évfordulójára 2020 novemberében tervezett ünnepi hálaadó szentmisére már a szigorú járványintézkedések mellett került sor, a tervezett ünnepi rendezvény sajnos elmaradt.
Drámai módon, éppen a szentmisét megelőző héten hunyt el az Egyesület megalakulásában döntő szerepet játszó dr. Halzl József, akiről a liturgiában megrendülten emlékeztünk meg. A járvány kockázatai ellenére Jóska bácsit dr. Várszegi Asztrik atya, az Egyesület első fővédnöke temette, aki azóta is szívén viseli az Egyesületünk sorsát.

2021 februárban elhunyt dr. Hajnal Róbert atya, aki a ’80-as években a városmajori hittanos hagyomány létrehozásában, a gitáros szentmise-szolgálat elindításában és a szavalóversenyekben szerzett elévülhetetlen érdemeket. A Róbert atya által felkért régi gitáros kórus tagjainak énekével és akkori ministránsaival hálaadó szentmisében mondtunk köszönetet mindazért, amit Tőle kaptunk.
Méltó módon tudtuk megszervezni 2021. június 13-án, Jézus Szíve ünnepén, a templom búcsúnapján Zoltán atya búcsúmiséjét és azt követően az agapét.

Riesz Doma papszentelésére a Márton Áron Alapítvánnyal közösen indított gyűjtésünkkel a hívek közös adományaként, Doma számára egy szép kehely és paténa készült diófa díszdobozban. Doma elsőmisés fogadásának megszervezése is kiválóan sikerült.

Hála Istennek 2021-ben egy év kimaradás után valósult meg Opor Karesz és Halmi Erzsi vezetésével, a majori plébánia leghosszabban, több, mint két éves szervezéssel létrejött plébániai tábora, amelyhez az Úr kegyelméből hetekkel a táborkezdés előtt sikerült új, csodálatos helyszínt találni, az Egyesület és a Márton Áron Alapítvány komoly, milliós nagyságrendű, pályázaton elnyert összegű hozzájárulásának köszönhetően.

A Városmajori Katolikus Egyesület és a Városmajori Márton Áron Alapítvány az elmúlt években benyújtott, elnyert és gondos elszámolással lezárt pályázataival közel tízmillió forintos összegben támogatta a plébánia családos és ifjúsági, cserkész és hittanos programjait, továbbá fontos eszközbeszerzéseket (pl. videokamera az online közvetítésekhez), valamint beruházásokat (bútorozások a plébánia házban és a Kistemplomban) is. Ugyanígy támogatást nyújtottunk a majori plébánia 500 ezer forintos ifjúsági közösségi programokat támogató pályázatának felhasználásához és elszámolásához.

A tisztújító közgyűlésen a levezető elnök ismertette a tagok számára elfogadásra javasolt, korábban már elérhetővé tett pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést, amelyeket a közgyűlés egyhangúan elfogadott.

A közgyűlés a tisztújítás keretében megválasztotta az Egyesület Elnökének dr. Semsey Gábort, és az elnökség tagjainak Gelley Botondot, Taczman Pétert, Csébi-Pogány Margitot, Bottyán Líviát, dr. Liszkay Gábort és Molnár Gáspárt. A szavazás végén a leköszönő Elnök megköszönte a korábbi Elnökség munkáját, átadta a jelképes stafétát a következő Elnökségnek.

A közgyűlés az Egyesület tiszteletbeli tagjává választotta Lambert Zoltánt, aki plébánosként meghatározó szerepet töltött be az Egyesület megalakulásában és évtizedeken át támogatta az Egyesület munkáját a közösség érdekében vállalt szolgálatban.

Az Egyesület díját kiemelkedő közösségi munkájáért Krebs Zoltánnak adtuk át, aki fáradhatatlanul dolgozott többek között a járvány kezdetén az online közvetítések technikai alapjainak megteremtésben, a fertőtlenítés és higiénés feltételek megszervezésében és számtalan más feladat elvégzésében.

A közgyűlés jegyzőkönyve megtalálható az Egyesület honlapján: http://vake.hu/2021/kozgyules.

Kövesdy Tamás