Majori Élet a Lélekben Szeminárium - okt. 7. - dec. 2.


A szeminárium már elkezdődött, így további jelentkezést már nem tudunk elfogadni (most).
Viszont, kérünk, imádkozz a részvevőkért.


 

Majori Megújulás
Élet a Lélekben Szeminárium

„A Szentlélek nélkül nincs kapcsolat Krisztussal és az Atyával, mert a Szentlélek nyitja meg a szívünket az Atya jelenlétének és ő vonzza azt a szeretet örvényébe, Istennek a szívébe.”
(Ferenc Pápa)

Élet a Lélekben Szeminárium indul 2021. október 7- december 2-ig, csütörtökönként 19:00-21:00-ig, a Városmajori Plébánia és az Emmánuel Közösség közös szervezésében. Szeretettel várjuk a majori híveket, közösségeket, hogy együtt járjuk az egyéni és plébániai megújulás útját!

Az Élet a Lélekben Szeminárium azoknak szól,

  • akik szeretnék megtapasztalni a Szentlélek erejét
  • akik többre vágynak istenkapcsolatukban
  • akik szeretnék, ha Isten szava hozzájuk szólna

Mire hívjuk a résztvevőket?

  • 9 hétig tartó lelkigyakorlatra
  • napi 15 perc imára Isten Igéjével
  • csütörtökönként gitáros dicsőítő imádságra, tanításokra, kiscsoportos megosztásokra
  • életgyónásra
  • imádságra a Szentlélek kiáradásáért

„Ha röviden és személyesen szeretném megfogalmazni mi is az Élet a Lélekben Szeminárium: az, amire minden keresztény vágyik. Nekem legalábbis az addigi hagyományos vallásosságamat élő istenkapcsolattá, egy életre szóló kalanddá változtatta. A legjobb dolog, ami velem történt.” (Fábry Kornél atya)

Jelentkezési határidő: szeptember 27. hétfő

Elektronikus jelentkezés: bit.ly/majorimegujulas

Papír alapú jelentkezés: a templomi hirdetőasztalon található jelentkezési lapon, amit kérünk a sekrestyébe leadni


 

Picit hosszabban így ír Katona István atya:

Szentlélekben való megújulás az elmúlt 2000 év egyháztörténelmének legdinamikusabb mozgalma. 1967 óta csaknem az egész világon elterjedt (140 országban) és körülbelül 150 millió katolikust érintett meg. … Az első keresztények nemcsak, hogy nem féltek a karizmáktól, hanem Isten ajándékának tekintették, evangelizációs eszköznek, és bátran gyakorolták a lelki adományokat (vö. 1Kor 12,4-11). Amikor a pogányok látták Isten Lelkének megnyilvánulásait, nagy tömegekben csatlakoztak a keresztényekhez (vö. ApCsel 2,47; 5,14; 6,7).

Az első bűn óta az ember fél Istentől. Elveszítette a bizalom közvetlenségét, ezért inkább menekül az Úrtól, vagy távolságot tart. Nem meri nekiadni magát. Ugyanakkor vágyódik utána. A Szentléleknek van hatalma arra, hogy legyőzze ezt az ellentmondást. Amikor az ember szíve megnyílik Isten Lelke előtt, megszületik benne a bizalom és az önátadás vágya.

E. Sievers atya, amikor megismerkedett a Szentlélekben való megújulással, Ugandában kidolgozott egy nyolc hetes lelkigyakorlatot (lelki szemináriumot), amely heti egy tanításból és Loyolai Szent Ignác elgondolása szerint otthoni (naponkénti) bibliai szemlélődésből áll. A szeminárium témái: Isten atyai szeretete, bűn, megváltás, Jézus melletti döntés, a Szentlélek szerepe, tanítványság, küldetés az egyházb. Ezzel a felnőttképző módszerrel néhány év alatt megújult a 9 milliós ghánai egyház. A Szentlélek bizonyára kész ugyanúgy működni Magyarországon is, mint Ghánában és Ugandában. Ez Rajtad is múlik: lehetővé teszed-e, hogy a Lélek kiáradjon a szívedben?

A szeminárium bátorítást kíván nyújtani, hogy merjed teljes szívvel élni az evangéliumot, merjél hinni Isten határtalan szeretetében... merjél hinni abban, hogy a keresztény élet győzelmes élet (Jn 8,32; 6,47), örömteli élet (Jn 15,14; 17,13), erővel teli élet (2Kor 12,10). Ez az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Aki szívébe fogadja a Szentlelket, annak személyisége csodálatos módon kibontakozik és beteljesül. Isten teremtői szándékát valósítja meg, aki kezdettől fogva Fiához, Jézushoz akar hasonlóvá tenni mindenkit (Róm 8,29).

II. János Pál pápa beszédeiben és körleveleiben nagyon fontos feladatként említi (különösen a kelet-európai országok számára) a keresztény felnőttképzést. A szeminárium eszköze lehet ennek a sürgető feladatnak, mivel tartalmában és formájában lehetőséget nyújt a világiaknak az egyház építésében. Nyisd meg tehát bátran szívedet az Úr előtt és légy hűséges (Jel 2,10), akkor megkapod az „élet koronáját”.
 

Csatolmányok: