PLÉBÁNIAI TÁBOR 2022 - Sopron - élmények

Életünkkel beszéljünk Istenről

A rég várt megérkezéskor az előadó térben a tábor köszöntője fogadta a résztvevőket, mely a 121. zsoltár kezdő szavai: „Szememet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet.” Tábori köszöntőnk a Biblia leghosszabb könyvéből, az ünnepi zsoltárok közül való, kiáltás a szív mélyéről, az Isten iránti mélységes bizalmat, a benne bízók reménységét tükrözi.

Az Úr kegyelme kezdettől fogva érezhető volt a soproni táborhelyen. Elhelyezkedésünk után egy nagy eső is a helyszínre érkezett, mely a napok óta tartó trópusi meleget elviselhetőbbé szelídítette. A felfrissült tiszta levegő tökéletes kezdés volt a régvárt találkozásokhoz és a táborozók testi-lelki felüdüléséhez. Első táborozóként hálás vagyok Istennek, hogy ráirányította figyelmemet a plébánia nyári táborára. Részvételi szándékomat tovább erősítette Halmi Erzsi és Opor Karesz meghívásos tájékoztatója, mely szerint a táborok résztvevőinek életkora nagyon széles skálán mozog, a kicsi gyermektől a korosabbakig minden korosztályt felölel. Felemelő volt megtapasztalni a jószándékú nyitottságot, a segítőkészséget, továbbá a családos tábor magas szintű szervezettségét. Sikerült személyes kapcsolatokat is kiépíteni a táborozókkal, sokat kaptam tőlük, hitben és lelkiekben gazdagabbnak érzem magam, nagyon nagy élmény volt! A 200 résztvevős táborunk lelki vezetői Lojzi atya, Riesz Beni, Faragó Andris és Schmotzer Kristóf voltak, akik segítettek hitünk elmélyítésében, nemkülönben találkoznunk Istennel és önmagunkkal egyaránt. Felemelő volt, hogy a programok között olyan sokféle, a hitünket átélő és erősítő lehetőség közül lehetett választani fakultatív módon. A napi szentmisék, a Majorchestra halk zenéjével kísért, nagyon szépen kivitelezett szentségimádás, a zsolozsmák, az imaműhelyek és a gyónási lehetőségek követendő példákat mutattak be az egyéni életünkben folyamatosan megélhető hit rendszeres átéléséhez. A kiscsoportos megbeszéléseken jó volt érezni a csapatba tartozást, szembesülni azzal, hogy a gondjainkkal nem vagyunk egyedül, mindenkinek vannak nehézségei, az Úr gondoskodó szeretetét élete folyamán mindegyikünk többször is megtapasztalta már. Tanulságos, néha nehéz volt önmagunkat más szemszögből is látni, a mélyen bennünk élő gondok okozta kisugárzást kezelni. Sok hasznos gondolat került felszínre, melyek mindegyikünknek lelki muníciót adtak a továbbiakhoz. Hálás köszönet Istenünknek, hogy ezt így együtt is átélhettük!

Beni és Andris a délelőtti vezetett elmélkedéseken ószövetségi fogalmakat, (mint a kivonulás - egy új út kezdete, a remény - úton levés a valóságba, az egység - együtt a hegyen, és az ígéret földje - a hely, amelyre vágyunk) hoztak számunkra is értelmezhető közelségbe. Gyengéd humorral ötvözött kreatív példa volt a vöröshagymás bemutató, amelynek során a legbelsőbb érintettségünket próbálták megjeleníteni egy szép fej vöröshagyma héjankénti szétszedésével. Mint elmondták, az emberi lélek belső rétegei is hasonlóképpen illeszkednek egymáshoz. Érdekes élmény volt!

A plébániai megújulás megbeszélésen a véleményezésre szétküldött anyaggal kapcsolatban, Dragonits Márti tartott rövid beszámolót. A beérkezett válaszok feldolgozása és összefésülése a munkacsoport részéről folyamatban van. Ezt követően Lojzi atya véleményét kérdezte a plébániai liturgia, továbbá a lelki élet megújításáról. Lojzi atya válaszában Keresztelő Szent János gondolatait idézte. Nem az egyházat, a körülményeket kell megváltoztatni, hanem nekünk kell megújulni, megtérni (metanoia). A megújulás feltételei: a személy, a tanítás és az életstílus. Kevés az élményszintű részvétel, könnyebb másoktól várni a megoldást, mint reálisan átgondolni ki mire alkalmas, mit tud teljesíteni. Ne csak kapni akarjunk, hanem adni is! A realitások teljesítményt várnak el mindegyikünktől, egyéni készségeink szerint az igehirdetés, a tanúságtétel és a szeretetszolgálat területein. A kimondott szóval, az életünkkel kell beszélnünk Istenről. Jó közösség formáló és építő eszközök a lelki gyakorlatok, a ministráns tábor, a hittan tábor, az alfa kurzus, és a Szentlélek szeminárium. Sok területen lehet az egyéni készségeinket kamatoztatni, csak akarni és tenni kell!

Miklósi Balázs az egyéni felajánlások összehangolását, továbbá a plébániai közösségek minél hatékonyabb együttműködését szorgalmazta, utalva arra, hogy jelenleg 25 féle közösség működik egymástól függetlenül a plébániához kapcsolódóan. Az összekötő szálakat közöttük a levelező listák jelentik, amelyeket viszont a fiatalok kevesen látogatnak.

A hitbéli együttléten túl, minden korosztálynak volt lehetősége a kötetlen szórakozásra is. A gyerekek rendkívüli módon élvezték Bertalan Árpi teljes lényüket mozgósító vidám meséit, de ki nem hagyták volna a táncos gyerekbulikat, a kézműves műhelyt, illetve a csoportos játékokat sem. A felnőttek szintúgy sokféle szórakozási lehetőségből választhattak. Nagy sikert aratott a körükben a vidám hangulatú borvetélkedő, Schön Gyuri verses-zenés műsora, nemkülönben a zenés-táncos ismerkedési és búcsúest, valamint a humort sem nélkülöző feladványokat rejtő kiscsoportos akadályverseny is. Zoltán atya idén is meglepte a táborozókat egynapos látogatásával. Zsűritagként segített a táncos előadások értékelésében, majd pedig örömmel vett részt egy kártya partin is.

Az egészséges életmód fontosságára világított rá a naponta ismétlődő reggeli torna, amire a jó ritmusérzékű, fáradhatatlan Kövesdy Marcsi buzdította a résztvevőket.

Komoly mozgáskultúrát igényelt az eső utáni pocsolyatánc, amelyet bokáig érő vízben, esőben a hölgyek adtak elő, valamint a bemutató előtt 3 perccel alakult tagbaszakadt férfiak együttesének csigavonal tánca is. Az „örökmozgó” gyerektársaság szintén felejthetetlenül szép kis táncbemutatót tartott a táborlakók számára. A kulináris élvezetek csúcsát a majonézzel, fokhagymával kevert reszelt sárgarépás szendvics jelentette mindenki számára, annál is inkább, mert ez a finom különlegesség inkognitóban érkezett a vidám estre, ráadásul első pillantásra körözöttes szendvicsnek álcázta magát. Zemlényi Lívia már a korábbiakban is bevált receptje az új táborozóknak is nagyon ízlett. A kulturális és úti élmények között minden korosztály számára meglepetés volt a brennbergbányai és Fertő tavi kirándulás, valamint a soproni városnézés. Zemlényi Zoli gondosan ügyelt a tábortűz körüli tennivalókra, Linczenbold Maxi a tábortűznél és a búcsúesti tánctanításban nyújtott figyelem felkeltő alakítást, mely mindenkinek nagy élmény volt.

Hálás szívvel és szeretettel köszönjük Opor Karesznek, Halmi Erzsinek a tábor előkészítési, szervezési és lebonyolítási munkáit, Lojzi atyának, Riesz Beninek, Faragó Andrisnak, Schmotzer Kristófnak a hitbéli támogatásunkat és a lelki muníciót. Szeretettel köszönjük Linczenbold Tibornak és Csókási Zsikének, továbbá a 40. házassági évfordulóját ünneplő Hóka házaspárnak Katinak és Gábornak, a figyelmes és áldozatkész helytállását a kantinban, illetve az ellátásunkhoz kapcsolódó munkákban.

Köszönjük az összes szervezőnek, segítőnek, résztvevőnek az idei plébániai tábor minden ajándékát és azt, hogy a résztvevők idén is elmondhatták, hogy eddig ez volt a legjobb tábor. Köszönjük Isten kegyelmét és gondoskodását, hogy ilyen nagy létszámmal jelen lehettünk és megtapasztalhattuk figyelmes szeretetét és az összetartozás közösségformáló erejét a tábor teljes ideje alatt!

Nagy Zsuzsa


Átvéve a Városmajori Híradóból
XXX. évfolyam 3. szám,
2022. szeptember