Megújult egyesület folytatja a városmajori közösségépítést

A Városmajori Katolikus Egyesület 2009. április 18-án délután a Kistemplomban megtartotta tisztújító közgyűlését. A 19 évvel ezelőtti alapítás után az egyesület a korábbi ifjúságinál kiterjedtebb keretekkel működő civil szervezetként megújult elnökséggel dolgozik tovább a helyi közösségek építésén. A 1990-ben alakult egyesület keretet adott a korábban fellendülő plébániai ifjúsági életnek. Ifjúsági táborok, szavalóversenyek, az ifjúsági mise gitáros kórusa, a gregorián kórus, Erdélyi Karitász az erdélyiek közvetlen anyagi és élelmiszer megsegítésére a 80-as, 90-es években, majd később határontúli buszutak, hittanos gyermektáborok valósultak meg az egyesület szervezésében.

Az elmúlt öt év sikeres családos táborai, a kisgyermekek miséjének tovább épülő, élő hagyománya és egyedülálló lelkülete, sok új család kapcsolódása, a koma-tál, farsang és más közösségi programok, valamint az ifjúság aktív szervező fiataljainak szándéka az ifjúsági élet fellendítésére érlelték meg, hogy az Egyesület újuljon meg, nyissa meg kereteit a szélesebb plébániai közösség számára. A korszakváltó megújulási szándékot jól tükrözte az április 18-i közgyűlés jelmondata: Nagykorúság Krisztusban!

A közgyűlés egyhangúlag az egyesület fővédnökévé választotta Udvardy György püspököt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános helynökét, aki már az elmúlt években is aktívan támogatta a közösséget. Bíztatta az egyesület tagjait, hogy az egyesületi keret kiváló lehetőség az önszerveződő közösségépítés erősítésére, amelynek fontos eszköze lehet az új plébánia és közösségi ház, ezért kérte, az egyesületet, hogy minden tőle telhetőt tegyen meg a ház mielőbbi felépülése érdekében, mert a romló társadalmi állapotok mellett egyre nagyobb szükség lesz a közösségépítésre. Az egyesület kifelé nyitott vonzó közösségi életén keresztül érintheti meg a kívülállókat az Egyház szentségi titka.

Lovas Pál, Budapest XII. kerületi alpolgármestere a városmajori egyházközség aktív tagjaként is köszöntötte a közgyűlést. Felhívta figyelmünket a megújuló egyesület hivatására, amely egymásba ötvözi a civil önszerveződést, a kifelé való nyitottságot, és a vallási és plébániai közösségi élet fellendítése mellett a nemzeti értékek hiteles és vonzó képviseletét, amely nélkül elképzelhetetlen az ország és a nemzet jövője.

A közgyűlés Hegyi Lászlót választotta az egyesület elnökévé, aki már 1990-95-ig betöltötte ezt a tisztséget. Az új elnökségbe két fiatal és két családos tagot választott a közgyűlés a már korábban megalakult Családos- és Ifjúsági Tagozatok által választott alelnökök, a plébános és a képviselőtestület delegáltja mellé. Így az egyesület elnökségének tagjai: Bohusné Dr. Horváth Anna, Csanády Ábel, Gelley Dávid (KVT), Hegyi László, Lambert Zoltán plébános, Mihálffy Andrea, Dr. Mihálffy Imre (családos tagozat), Őry Luca, Pentelényi Jakab (ifjúsági tagozat).

A közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilvánította Kövesdy Zsolt atyát, az egyesület egykori elnökét, aki a ’80-as évek végétől kiemelkedő közösségi munkát végzett a Városmajorban, egyebek mellett megszervezte a hittanos gyermektáborokat, amelyeken keresztül több száz gyermek és család közösségi kötődése erősödött meg.

Zoltán atya zárszavában megköszönte mindazok munkáját, akik az elmúlt évtizedekben a közösségszervezésben aktívan támogatták a plébániát és hangsúlyozta, hogy ezt a közreműködést nélkülözhetetlennek tartja és számít rá a jövőben is.