Elnökség

Itt találhatók az elnökségi ülések jegyzőkönyvei, és egyéb elnökséggel kapcsolatos információkÍrásbeli szavazás kezdeményezése:

Tisztelt Elnökségi Tagok!

Az Egyesület Alapszabálya 31/B. §-ában írt szabályok szerint ezennel az alábbi határozat meghozatalát kezdeményezem:

Az elnökség annak érdekében, hogy a 2023-ban Lisszabonban megrendezésre kerülő ifjúsági világtalálkozón minél több városmajori fiatal részvételét támogassa, 1 500 000 forintot a 2023. évi költségvetéséből erre a célra különít el.
Az összeg odaítélésének feltételeit és a menetrendjét írásban rögzíti.


Budapest, 2023. január 17. napján

dr. Bottyán Lívia Ágnes
ügyvezető alelnökAlapszabály 31/B. § Írásbeli szavazás

  1.  Az Ügyvezető Alelnök két elnökségi ülés közötti időben az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésben írásbeli szavazást rendelhet el a határozati javaslat és annak eldöntéséhez szükséges információk közlésével (indítvány). Az indítványt az elnökségi tagokkal elektronikus levél útján kell közölni és egyidejűleg a döntéshozatal nyilvánossága érdekében az egyesület honlapján az erre a célra kialakított aloldalon is közzé kell tenni.
  2. Az Elnökség tagjai szavazatukat az indítványról annak megtételétől számított 3 napon belül elektronikus levél vagy más írásbeli közlés útján közölhetik az Ügyvezető Alelnökkel. E határidőben bármely elnökségi tag kérheti elnökségi ülés összehívását az adott kérdés megtárgyalására.
  3. Az írásbeli határozat akkor tekintendő elfogadottnak, ha azt az Elnökség több mint fele támogatja. Ha a határozat elfogadásához vagy elvetéséhez szükséges szavat beérkezett vagy a határidő letelt, az Ügyvezető Alelnök a szavazást lezárja és az eredményt az Elnökség tagjaival elektronikus levél, a nyilvánossággal, az indítvánnyal azonos módon közzéteszi.
  4. Az írásbeli szavazásról a 34. § szerint jegyzőkönyvet kell készíteni.