Elnökség

Itt találhatók az elnökségi ülések jegyzőkönyvei, és egyéb elnökséggel kapcsolatos információkÍrásbeli szavazás kezdeményezése

Tisztelt Elnökségi Tagok!

Az Egyesület Alapszabálya 31/B. §-ában írt szabályok szerint ezennel az alábbi határozat meghozatalát kezdeményezem:

Az elnökség a hagyományosan évente kiosztásra kerülő VÁKE-díjat az idei évtől

  • Halzl József meghatározó tagunk emlékére és
  • annak érdekében, hogy az ő egyesületi tevékenysége és odaadottság a mindenkori tagság előtt példaként álljon,

HALZL DÍJNAK nevezi.

Budapest, 2022. november 7. napján

dr. Bottyán Lívia Ágnes
ügyvezető alelnökAlapszabály 31/B. § Írásbeli szavazás

  1.  Az Ügyvezető Alelnök két elnökségi ülés közötti időben az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésben írásbeli szavazást rendelhet el a határozati javaslat és annak eldöntéséhez szükséges információk közlésével (indítvány). Az indítványt az elnökségi tagokkal elektronikus levél útján kell közölni és egyidejűleg a döntéshozatal nyilvánossága érdekében az egyesület honlapján az erre a célra kialakított aloldalon is közzé kell tenni.
  2. Az Elnökség tagjai szavazatukat az indítványról annak megtételétől számított 3 napon belül elektronikus levél vagy más írásbeli közlés útján közölhetik az Ügyvezető Alelnökkel. E határidőben bármely elnökségi tag kérheti elnökségi ülés összehívását az adott kérdés megtárgyalására.
  3. Az írásbeli határozat akkor tekintendő elfogadottnak, ha azt az Elnökség több mint fele támogatja. Ha a határozat elfogadásához vagy elvetéséhez szükséges szavat beérkezett vagy a határidő letelt, az Ügyvezető Alelnök a szavazást lezárja és az eredményt az Elnökség tagjaival elektronikus levél, a nyilvánossággal, az indítvánnyal azonos módon közzéteszi.
  4. Az írásbeli szavazásról a 34. § szerint jegyzőkönyvet kell készíteni.