Az Egyesület története

Az 1980-as években az ifjúsági gitáros misék által a városmajori templomban közösséggé  szerveződő fiatalokból, a ministránsokból és a hittanosokból néhány lelkes hívő kezdeményezésére 1986-ban létrejött a Városmajori Ifjúsági Csoport. Az évtized végére a szerveződés száznál több taggal, éves programterv alapján, rendszeres vezetőségi üléseken előkészített tevékenységet folytatva informális szerveződésként működött. Irodalmi zenés előadásai, az elhallgatott szerzőket illetve műveket megszólaltató szavalóversenyei, nyári táborai, a hónapok utolsó péntekein rendezett kulturális és közösségépítő összejövetelei, gregorián kórusa mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Városmajori Plébánia aktív közösségi életének híre ezekben az években országosan közismert volt. A romániai forradalmat megelőző két és fél esztendőn keresztül heti rendszerességgel indított erdélyi karitászakciók egyrészt anyagi, szellemi és lelki segítséget nyújtottak a kisebbségi sorban élő magyaroknak, másrészt a kialakuló partnerkapcsolatok mindkét oldalán elősegítették a nemzeti öntudatra ébredést és az összetartozás élményének kialakulását. A segélyakciók eredményeként a román titkosszolgálat, a hírhedt Securitate jelentéseinek szereplője, operatív tevékenységének pedig elszenvedője is lett a városmajori ifjúság.

A rendszerváltáskor – a megváltozott törvényi lehetőséggel élve – az addigi informális szerveződés társadalmi szervezetté alakult: 1990. november 24-én az akkori esztergomi segédpüspök, Várszegi Asztrik jelenlétében és fővédnökségével, Vértesaljai László akkori városmajori káplán, valamint Halzl József és Kotschy Beáta egyesületi tiszteletbeli tag segítségével, Lambert Zoltán plébános együttműködésével létrejött a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület, amely megkapta a területileg illetékes főpásztor, Paskai László bíboros engedélyét nevében a katolikus szó használatára. Az egyesület az elmúlt két évtizedben egy önszerveződő, demokratikusan működő szervezeti keretet adott a plébánia ifjúságának. Évről évre táborokat, lelkigyakorlatokat, heti rendszerességgel klubrendezvényeket, sportolási lehetőséget biztosítva tagjainak és az érdeklődőknek. A kezdetektől élő figyelem a határon túli területek magyar közösségei iránt folytatódott az évről évre megszervezett autóbuszos utazásokkal, amelyeken a fiatalok eljutottak Pozsonytól Rahóig, Temerintől Székelyudvarhelyig.

Folytatás: Bemutatkozás »